Άκυρη η εκλογή προεδρείου στο Δήμο Ορεστιάδας σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Στην ακύρωση της απόφασης εκλογής νέου προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, καθώς δεν διεξήχθη, όπως προβλέπεται, η μυστική ψηφοφορία στην περίπτωση του Δήμου Ορεστιάδας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μεταξύ άλλων, “ Επειδή, στην αριθμ. 933/29.12.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου» στην παρ. 5.3 […]