Δωρεάν σεμινάρια για το Σακχαρώδη Διαβήτη στις 18 – 19 Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη

Τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) για πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και για τους φροντιστές τους συνεχίζονται με τελευταίο σταθμό την πόλη της Αλεξανδρούπολης στις 18 και 19 Μαρτίου 2022. Τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην […]