Προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 2 νέες θέσεις φροντιστή/τριας, με διάρκεια πρόσληψης 2 μήνες και πιθανότητα ανανέωσης. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Προτιμητέα σχολών: Εκπαιδευτικών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ),Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου ή Νοσηλευτή/τριας. Γνώση χειρισμού Η/ΥΚαλή γνώση αγγλικών Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας) Επιθυμητά […]