Στις 20 Ιανουαρίου φτάνει στο FSRU Αλεξανδρούπολης το πρώτο φορτίο LNG για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία

Στις 20 Ιανουαρίου αναμένεται το πρώτο φορτίο LNG στο νέο τερματικό της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με το LNG Prime, η Gastrade είχε ξεκινήσει σχετικό διαγωνισμό στα τέλη Οκτωβρίου, ο οποίος στη συνέχεια επεκτάθηκε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Εν τέλει, το πρώτο φορτίο θα δέσει στο FSRU στις 20 Ιανουαρίου και έπειτα θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία […]