Αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας από την εκτελεστική διαδικασία σε βάρος της πρώτης κατοικίας

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας με την από την συνεδρίαση του στις 31 Δεκεμβρίου ομόφωνα αποφάσισε την αποχή μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022 όλων των δικηγόρων – μελών του ΔΣΟ, από την εκτελεστική διαδικασία σε βάρος της πρώτης κατοικίας και ειδικότερα: Α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), […]