Διάκριση του ΔΠΘ σε διεθνή αξιολόγηση Πανεπιστημίων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 26ης  Ιανουαρίου 2022 που αφορά στον  Πίνακα Κατάταξης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης “Top Universities by Top Google Scholar Citations”  (Transparent Ranking), ο οποίος αποτελεί ένα από τα κριτήρια της κατάταξης “Webometrics”, του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κατέλαβε την 688η θέση, μεταξύ 4800 περίπου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από όλο τον […]