Διαδικτυακά η διεξαγωγή των εξετάσεων στα Τμήματα του ΔΠΘ που τελούν υπό κατάληψη

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αποδεχόμενο ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών του και την υποχρέωσή του για την εκπλήρωση του καθήκοντός του που συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών που ανάγονται σε λόγους που δεν επιτρέπουν τη διά ζώσης διεξαγωγή της […]