Αποκατάσταση – επανάχρηση του Κτηρίου «Δημοτική Αγορά Σουφλίου»

Εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε η μελέτη του Δήμου Σουφλίου με τίτλο «Αποκατάσταση- Επανάχρηση του Κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Σουφλίου», συνολικού ποσού 1.750.000€. Η μελέτη κατατέθηκε στην Πρόσκληση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούσε «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για δράσεις που είναι ενταγμένες στο πυλώνα […]