Αίτημα για αδειοδότηση δεύτερου LNG στην Αλεξανδρούπολη από την Gastrade

Αίτηση για τη χορήγηση νέας ‘Αδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) για τον πλωτό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη, κατέθεσε σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η εταιρεία Gastrade, που αναπτύσσει το έργο. Ο Σταθμός θα αποτελείται από μία Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης & Αεριοποίησης (FSRU) και θα αναπτυχθεί στο Θρακικό Πέλαγος, ανοικτά της Αλεξανδρούπολης. Το […]