Δήμος Σουφλίου: Πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Σουφλίου ενεργοποιεί για το έτος 2024 το πρόγραμμα δωρεάν στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάςπολιτών, οι οποίοι διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες καιευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2. ΑΝΕΡΓΟΙ 3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (έως και 10.000 ευρώ) 7. ΦΟΙΤΗΤΕΣ […]