Έξτρα μία ώρα μάθημα σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Επιστρέφουν τα Αθλητικά Σχολεία Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευτικών και Αθλητισμού προωθεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων με στόχο να καλλιεργηθεί ο Αθλητισμός στην Εκπαίδευση και να διευρυνθεί η συμμετοχή των μαθητών στις αθλητικές δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης προωθείται η αύξηση μιας ώρας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής […]