Αντιπλημμυρικά έργα στη Β. Ελλάδα και σε περιοχές της Βουλγαρίας για τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων

Αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και της Βουλγαρίας ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, στο πλαίσιο προγράμματος εδαφικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και σε μια προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Στρυμόνα και Έβρου αλλά και της λίμνης Κερκίνης, όπου καταλήγει μέρος των υδάτων αυτών. Συγκεκριμένα, […]