Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ

Τέλος στην αγωνία 77.000 υποψηφίων Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες του μεγάλου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2Γ2022, και αφορούσε χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με τη συμμετοχή συνολικά 77.073 υποψήφιων, κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία), εμφανίζονται ανά […]