Αρχαιρεσίες στον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου

Την Κυριακή 16/10/2022 οι αρχαιρεσίες – Αναλυτικά οι υποψήφιοι Την Κυριακή 16/10/2022 διενεργούνται οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, ταυτόχρονα με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, για την ανάδειξη: 1.      Έντεκα  (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2.    Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (06) τακτικών μελών, Αντιπροέδρου και έξι (06) αναπληρωματικών μελών. 3.      Τριών (03) μελών της […]