Προσλήψεις 15 ατόμων σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία του Έβρου

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 1.528 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. Οι θέσεις αφορούν: Η προκήρυξη αφορά εργασία σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων, […]