Το νέο Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε συνεδρίαση που έγινε στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή, παρόντος και του Περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλου Τοψίδη. Κατόπιν της σχετικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και […]

Συστάθηκε ο «Αναπτυξιακός Οργανισμός Αν. Μακεδονίας και Θράκης – ΑΝ.ΟΡ.ΑΜΘ»

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο ιατρός και περιφ. σύμβουλος Βασίλης Γαλάνης Συστάθηκε μετά από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΑΝ.ΟΡ ΑΜΘ). Πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού που θα έχει […]