Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, του Ομότιμου Καθηγητή του ΓΠΑ Γεωργίου Σκαράκη

Πριν από λίγες μέρες, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ στην πόλη της Ν. Ορεστιάδας, πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Σκαράκη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε αναγνώριση της μεγάλης συνεισφοράς του στη γεωπονική επιστήμη και ειδικότερα στους […]