1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Με την επίσημη υποβολή των αιτημάτων από τους δήμους της χώρας, στην πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών, για τις μόνιμες θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν για τη Δημοτική Αστυνομία, προχωρά η διαδικασία για την κατάρτιση της τελικής προκήρυξης που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ, η προκήρυξη που αφορά 1.264 μόνιμες προσλήψεις δημοτικών […]