Διάκριση για τη Στεφανιαία Μονάδα και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Tο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρώτη πιστοποίηση σε δημόσια δομή υγείας στην Ελλάδα με ISO ΕΝ 15224:2016 που αποδόθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα (Μονάδα εμφραγμάτων) και στο Aιμοδυναμικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής για την παροχή Υπηρεσιών Υγείας που προσφέρει (Δ/ντης Καθηγητής Καρδιολογίας, Δημήτριος Ν. Τζιακάς). Επίσης πιστοποιήθηκε με ISO 900:2015 η συμμετοχή της […]