Επικαιροποίηση της Πράξης αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Σουφλίου και Σωζοπόλεως Βουλγαρίας

Σε επικαιροποίηση της Πράξης αδελφοποίησης με τον Δήμο Σωζοπόλεως προχώρησε ο Δήμος Σουφλίου, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αδελφοποίηση, η οποία υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1997 και αφορούσε τον πρώην Δήμο Τυχερού, κρίθηκε ότι υφίστανται σημαντικοί λόγοι να ενεργοποιηθεί, σε συνέχεια της υγιούς συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων. Στo πλαίσιo αυτής της […]