Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι «Ημέρες Καριέρας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις «Ημέρα Καριέρας» σε όλο το φάσμα των Σχολών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά το έτος 2023. Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η πρόσβαση και η διασύνδεση των φοιτητών/τριών και (σε κάποιες περιπτώσεις) αποφοίτων με την αγορά́ εργασίας. Σε 18 κατά τόπους Τμήματα του Πανεπιστημίου, σε Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, περισσότεροι από 1200 […]