Έκτακτη και δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Πέμπτη 14-12-2023 και τις ώρες, από 11:00 έως 13:00 στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει διά περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο […]