Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με θέμα τις δομές στο Φυλάκιο

Την ερχόμενη Τρίτη 25/01/2022 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, για πρώτη φορά με τον νέο Πρόεδρο Χρήστο Ορμανλίδη και κύριο και μοναδικό ζήτημα, αυτό που απασχολεί τις τελευταίες μέρες την τοπική κοινωνία του Έβρου: “Συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης στις δομές Κ.Υ.Τ. και ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. στην Κοινότητα Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας”. Εισηγητής, ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Ορμανλίδης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με έναρξη στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης 25 Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν λάβει πρόσκληση για να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος και οι τέσσερις βουλευτές του Έβρου.

Αναμένεται λοιπόν, απάντηση από τους προσκεκλημένους για το αν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια απάντηση.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την υπ’ αριθμ. 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17.01.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ), καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 25.01.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. “Συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης στις δομές Κ.Υ.Τ. και ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. στην Κοινότητα Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας”. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Ορμανλίδης.