Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου, διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Διδυμοτείχου Οικονομικού Έτους 2023.
Εισηγητής κ. Τσιμπανλιώτης

2. Τροποποίηση της 2607/2022 Σύμβασης Προμήθεια Ειδών Διατροφής για τα έτη 2022 και 2023 για τις ανάγκες του Δήμου Διδυμοτείχου και των Ν.Π. του Δήμου λόγω αλλαγής Επωνυμίας Αναδόχου.
Εισηγητής κ. Τσιμπανλιώτης