Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

2. Πολυετής προγραμματισμός πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ορεστιάδας ετών 2024-2027.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2022.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

4. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδας για άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού που ανήκει στο Δήμο για την παγια προκαταβολή για το οικονομικό έτος 2023.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ δόση 2023).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης.

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Major cities of Europe.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με το Νέο Κανονισμό λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου Ορεστιάδας και την κατανομή θέσεων κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών για τις βραχυχρόνιες αγορές της υπ’ αριθμ. 449/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας.

8. Έγκριση παράτασης χρόνου για την υποβολή της Α’ φάσης της μελέτης με τίτλο: «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Τ.Χ.Σ. Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος ΥΔΟΜ Αρχοντής Αρχοντίδης.