Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 20:00 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο και τον κ. Δήμαρχο, καθώς και ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση μεταφοράς ποσού από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055) στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

3. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023. Εισηγητής: η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηνοβία Ζάχαρη

4. Αντικατάσταση μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης