Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Δίκτυο Πόλεων με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ» και διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» με τη μορφή ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Ιωάννης Παπαϊωάννου.

3. Έγκριση του αριθμ. 3235/22.02.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ του Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με αίτημα τροποποίησης της αριθμ. 22052/19.10.2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011460168) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της “Σ. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” και αναπροσαρμογής των συμβατικών τιμών.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

4. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης Δήμου Ορεστιάδας στην πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης με τίτλο: “Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και μονοπατιών πεζοπορίας”».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

5. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο Εμπορικό Κέντρο Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

6. Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

7. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

8. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)”.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

9. Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018”.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

10. Έγκριση παραχώρησης για χρήση της αίθουσας με βάρη του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης.

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 105/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας, λόγω αντικατάστασης των Εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.