Συνεδριάζει με 5 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21.02.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  • Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  • Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  • Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Καθορισμός και επιβεβαίωση στοιχείων υποβληθέντων στο ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο της έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2023 Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
  3. Έγκριση 1 ης Τριμηνιαίας έκθεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
  4. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης
  5. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Κλειστού Γυμναστήριου «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» N.Ορεστιάδας στην οργανωτική επιτροπή για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης