Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 15 Μαρτίου το Δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Επιτροπής για τη λειτουργία, συντήρησης και επισκευής των εκθεμάτων, τα οποία δόθηκαν με δωρεά από το Ίδρυμα Ευγενίδου στο Δήμο Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Ορισμός Νέου Συντονιστή στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ορεστιάδας, σε αντικατάσταση του παλιού κανονισμού, λόγω αλλαγής νομοθεσίας (Ν.4849/2021 – ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α΄).
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας.

4. Έγκριση τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α, έμπροσθεν της επιχείρησης «ΚΕΚ ΚΑΡΙΕΡΑ Ο.Ε.» στην οδό Μουρούζη 36 στην Ορεστιάδα.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

5. Έγκριση παραχώρησης χώρου στάσης και στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α, έμπροσθεν οικίας, στην οδό Κων/πόλεως 187 στην Ορεστιάδα.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

6. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για εργασίες επέκτασης δικτύου διανομής φυσικού αερίου καθώς και κατασκευή παροχών στην πόλη της Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

7. Συναίνεση παραχώρησης προς χρήση δημοτικών εκτάσεων.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του κλειστού γυμναστηρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον ΓΑΣ Ορεστιάδας ΑΜΙΛΛΑ – Α. ΠΡΟΚΟΒΑΣ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης