Συλλογή τιμολογίων επιστροφής ΦΠΑ από την “Ένωση”

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ» α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι οι παραγωγοί που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προκειμένου να λάβουν την επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας έτους 2022, πρέπει:

  • Να προσκομίσουν τα πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων  του έτους 2022 ή τα τιμολόγια στα οποία θα αναγράφεται η λέξη «Για τον παραγωγό ή πελάτη».
  • Φωτοτυπίες ή αντίγραφα τιμολογίων δε γίνονται δεκτά.
  • Η προσκόμιση των τιμολογίων θα γίνεται στα γραφεία του ΚΥΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κεντρικά Γραφεία Ένωσης – Σκρά 19 Ορεστιάδα, τηλ. 2552081452 – 2552081454 και στο Πρατήριο Γεωργικών Εφοδίων στα Δίκαια, τηλ. 2556031481), από 18 Ιανουαρίου έως 16 Μαρτίου.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Λ. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ