Στις 13 Φεβρουαρίου έκτακτη γενική συνέλευση του αγροτικού συνεταιρισμού δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση»

Στις 13 Φεβρουαρίου στις 11:00 στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση του αγροτικού συνεταιρισμού δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση». Τα θέματα της συνέλευσης αφορούν στην ίδρυση ομάδας παραγωγών.

Αναλυτικά η πρόσκληση της γενική συνέλευσης, για το κάλεσμα των παραγωγών και μελών του συνεταιρισμού αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ», στην υπ’ αριθμ. 2/26-1-2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Απόφαση για την ίδρυση Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) στον τομέα των Σιτηρών και συγκεκριμένα στο Σκληρό Σιτάρι (Κωδικός ΣΟ 1001 11 00).
2. Ορισμός προσωρινής Διαχειριστικής Επιτροπής της Ομάδας Παραγωγών.
3. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ομάδας Παραγωγών.
Σε  περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση  θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση  στις 13 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα  στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Στη γενική συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισμό, σύμφωνα με το άρθ.16 παρ.1 του καταστατικού.
Θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα, ως προς το ληξιπρόθεσμο των οφειλών τους, τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τη συνεταιρική τους μερίδα και τα γεωργικά εφόδια των προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων.

ΜΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λ. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ