Στην κατεδάφιση ετοιμόρροπων οικοδομών προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που άπτεται της ασφάλειας των πολιτών, προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Με ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τμημάτων οικοδομών Δήμου Αλεξανδρούπολης», ύψους 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ξεκινούν άμεσα από τον ανάδοχο οι εργασίες κατεδάφισης καταγεγραμμένων ετοιμόρροπων οικοδομών στις ΔΕ Αλεξανδρούπολης και Φερών, καθώς και οι εργασίες άρσης επικινδυνότητας σε ορισμένες πολύ επικίνδυνες πολυώροφες οικοδομές στον αστικό ιστό της πόλης της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου περί Επικίνδυνων Οικοδομών.

Η πρώτη περίπτωση αφορά οικοδομές-κτίσματα που έχουν κριθεί ως κατεδαφιστέα από την Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών, ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορά οικοδομές-κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες λόγω των έντονων προβλημάτων που παρουσιάζουν σε στοιχεία των όψεών τους, με αποτέλεσμα την πιθανή πτώση σαθρών επιχρισμάτων και στοιχείων από σκυρόδεμα στα πεζοδρόμια και στους δρόμους έμπροσθεν αυτών αποτελώντας άμεσο κίνδυνο για πεζούς και οχήματα.

Να σημειωθεί, ότι το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε συνολική προθεσμία δώδεκα μηνών ενώ ο Δήμος θα προχωρήσει στη συνέχεια στον καταλογισμό των δαπανών κατεδάφισης και εργασιών άρσης της επικινδυνότητας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, με είσπραξη μέσω του Δημόσιου Ταμείου.