Σημαντική διάκριση με «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ERASMUS» στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας

Τη «Διαπίστευση ERASMUS»για την περίοδο 2021-2027 έλαβε πρόσφατα το 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας, με την οποία επιβεβαιώνεται η επιχειρησιακή ικανότητα για την οργάνωση υψηλής ποιότητας δραστηριοτήτων, ενώ διευκολύνεται και η πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για μελλοντικές δράσεις. Ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας Γκουτζέρης Θεόδωρος, με ανακοίνωσή του για το θέμα, αναφέρει τα εξής:

«Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Ι.Κ.Υ ( φορέας διαχείρισης προγράμματος Erasmus) απένειμε στη σχολική μας μονάδα, μετά από υποβολή σχεδίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης EAC/A02/2020, τη ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ERASMUS, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, Δράση1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Διαπίστευση αυτή σημαίνει ότι για την παραπάνω χρονική περίοδο η σχολική μονάδα:
Διευκολύνεται στην πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης υλοποίησης των μελλοντικών σχεδίων δράσης της.
Επιβεβαιώνεται ότι διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα και μέσα ώστε να οργανώνει υψηλής ποιότητας δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάπτυξής της.

Οι στόχοι που τέθηκαν στην αίτηση της σχολικής μονάδας για την περίοδο 2021-2027 και για τους οποίους αξιολογήθηκε με 84/100, είναι:
1.Επιμόρφωση Εκπ/κων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση χαμηλής επίδοσης μαθητών λόγω κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων.
2.Επιμόρφωση Εκπ/κων στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της κάθε ειδικότητας.
3.Βελτίωση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων.
4.Ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας εκ μέρους των μαθητών για την είσοδό τους στην υφιστάμενη και μελλοντική αγορά εργασίας.
5.Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των μαθητών μέσα από την συμπεριληπτικότητα, την πολυμορφία, την ανεκτικότητα, τη δημοκρατική συμμετοχή και τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης.
6.Εκμάθηση Ξένων γλωσσών.
7.Διεθνοποίηση της σχολικής μονάδας – Δημιουργία Διακρατικών Συνεργασιών – Υλοποίηση Σχεδίων Κινητικότητας Υψηλής Ποιότητας.

Τέλος πιστεύουμε ότι με την επιτυχία αυτή της σχολικής μας μονάδας, αναγνωρίζεται η μέχρι τώρα πολυετή συμβολή της στην βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπ/κου έργου αλλά και η προσφορά ευκαιριών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, από την ακριτική μας περιοχή, για εκπαίδευση και κατάρτιση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι με την απονομή της Διαπίστευσης για την προγραμματική περιόδου 2021-2027, δίνεται μια τεράστια δυνατότητα για υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας προς όφελος όλων των εμπλεκομένων».