Σημαντική ανακοίνωση του ΕΛΓΑ για τους αγρότες των Καστανεών

Οι καλλιεργητές μηδικής της Τοπικής Κοινότητας Καστανεών, που έχουν υποστεί ζημιά σε κομμένη μηδική που δεν ήταν εφικτό να συγκομιστεί λόγω βροχοπτώσεων μπορούν να τις δηλώσουν στον ΕΛΓΑ μέχρι την

 Σήμερα Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018,

στην ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ στο Δημαρχείο Ορεστιάδας, προσκομίζοντας μαζί τους τη δήλωση καλλιέργειας του 2018.

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΕΛΓΑ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ – Ν.ΒΥΣΣΑΣ

ΜΗΤΟΥΣΗ ΖΑΦΕΙΡΩ