Σειρά επισκέψεων από Αμερικανούς αξιωματούχους τη Δευτέρα στην Αλεξανδρούπολη

Ο Επιτετραμμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα συνοδευόμενος από τη νέα Γενική Πρόξενοτων ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη  επισκέφθηκαν τον αντιπεριφερειάρχη, το δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, το μητροπολίτη, το Επιμελητήριο και τον ΟΛΑ

Λίγα 24ωρα μετά την εκπνοή της προθεσμίας για το διαγωνισμό πώλησης του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, για τον οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον δύο κοινοπραξίες αμερικανικών συμφερόντων, το «φλερτ» μεταξύ ΗΠΑ και πρωτεύουσας του Έβρου συνεχίζεται. Μετά τις πολύ συχνές επισκέψεις τόσο του πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, όσο και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με τη συχνή παρουσία του αμερικανικού στρατού στο λιμάνι της πόλης, τη Δευτέρα βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη ο Επιτετραμμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, κ. David Burger συνοδευόμενος από τη νέα Γενική Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, κ. Elisabeth Lee.
Ο χαρακτήρας των επισκέψεων μπορεί να ήταν εθιμοτυπικός, ωστόσο λόγω της συγκεκριμένης συγκυρίας, αποκτούν μία άλλη βαρύτητα. Μάλιστα, ο κ. Burger και η κα Lee δεν αρκέστηκαν απλώς στο να επισκεφθούν τη διοίκηση του ΟΛΑ ή το δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη, αλλά συναντήθηκαν επίσης με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου και το μητροπολίτη, αξιοποιώντας στο έπακρο την παρουσία τους στην Αλεξανδρούπολη.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΛΑ, οι δύο αξιωματούχοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου για τις προοπτικές ανάπτυξης του λιμένα.
Αμέσως μετά την ενημέρωση ο Επιτετραμμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα κ. David Burger δήλωσε:
«Η παρουσίαση ήταν εξαιρετική, ενημερωθήκαμε για τις προοπτικές ανάπτυξης του λιμένα ενόψει της διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και δύο Αμερικανικών συμφερόντων Κοινοπραξίες. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει σημαντική γεωστρατηγική θέση και προοπτικές ανάπτυξης οικονομικών σχέσεων μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής. Δεν αρκεί όμως μόνο η τοποθεσία, είναι και η γενικότερη βούληση της κυβέρνησης και της Διοίκησης του Οργανισμού θα κάνουν αυτό το πλεονέκτημα της τοποθεσίας, πραγματικότητα.» Καταλήγοντας ο κ. Burger τόνισε ότι «πέραν της εμπορικής δραστηριότητας που μπορεί να έχει το λιμάνι, μπορεί να λειτουργήσει και για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση των Νοτιοανατολικών συνόρων της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Έγινε μία αναλυτική παρουσίαση για το μέλλον του λιμένα και την στρατηγική θέση που κατέχει σε Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μία στενή συνεργασία που απορρέει και από τη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ που υπογράφηκε πέρυσι και θα συνεχίσουμε στενή συνεργασία στο μέλλον».
Στο Επιμελητήριο Έβρου

Ο κ. Burger και η κα Lee, κατά την επίσκεψή τους στο Επι-μελητήριο, ενημερώθη-καν για το επιχειρηματι-κό προφίλ και τις προ-οπτικές του Έβρου, αλ-λά και της πόλης, όπου είναι στραμμένο το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ο πρόεδρος του Επιμε-λητηρίου Χριστόδου-λος Τοψίδης ενημέρω-σε την αντιπροσωπεία για τα τμήματα του Φο-ρέα (Εξαγωγές, Μετα-ποίηση, Εμπορικό, Υπηρεσίες και Τουρι-σμός), τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής καθώς και τους άξονες δρά-σης του Επιμελητηρίου με έμφαση στην καινοτόμα ιδέα της δημιουργίας Θερ-μοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία σύντομα θα μπει σε τροχιά λει-τουργίας.
«Να μας θεωρείτε συνεργάτες σας» σχολίασε ο κος Burger ο οποίος παρα-τήρησε τη μεγάλη δυναμική της Αλεξαν-δρούπολης και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει αμερικανικό επενδυτικό εν-διαφέρον και σε άλλους τομείς πέραν του Λιμανιού.
Η κα Lee με τη σειρά της επέδειξε μεγά-λο ενδιαφέρον για τις δράσεις του Επι-μελητηρίου, επεσήμανε την ανάγκη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικό-τητας και σημείωσε ότι θα επισκεφτεί την περιοχή πολλές φορές.
Ο κος Τοψίδης, εξερχόμενος της σύ-σκεψης δήλωσε την ικανοποίηση του και μεταξύ άλλων σημείωσε: «Το αμε-ρικανικό ενδιαφέρον συνεχίζει για το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και στα πλαίσια αυτά πιστεύουμε ότι η περιοχή μας θα έχει έναν άλλον αναπτυξιακό χαρακτήρα, μία άλλη αναπτυξιακή προ-οπτική, θα δοθούν δυνατότητες, παρά-πλευρες ωφέλειες προς όλες τις επιχει-ρήσεις της περιοχής μας. Στα πλαίσια αυτά ανανεώσαμε τη σχέση συνεργασί-ας που έχουμε. Και μάλιστα ζητήσαμε, σε περίπτωση -επειδή είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία του Λιμένα Αλεξανδρούπολης- που πλειοψηφίσει εταιρία αμερικανικών συμφερόντων να κάνει την έδρα της στο Επιμελητήριο Έβρου για να μας δώσει μία άλλη δυναμική και μία άλλη προστιθέμενη αξία στο Επιμελητήριο Έβρου».

Ενδιαφέρουσες προτάσεις συνεργασίας με τον Δήμο

Κατά τη συνάντηση των αμερικανών αξιωματούχων με τον Δήμαρχο Γ. Ζαμπούκη, στην οποία συμμετείχαν επί-σης, η υπεύθυνη Πολιτικών Υποθέσεων του Προξενείου, Ξ. Κοσμίδου και ο Γε-νικός Γραμματέας του Δήμου Ι. Μπόγ-δης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δή-μου Αλεξ/πολης και στις αναπτυξιακές προοπτικές του μετά και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην ιδιωτικο-ποίηση του λιμανιού. Κοινή πεποίθηση και των δύο πλευρών ότι η Αλεξ/πολη μετατρέπεται σταδιακά σε ενεργειακό κόμβο αλλά και γεωπολιτικό και οικο-νομικό κέντρο ανάπτυξης, ικανό να αποτελέσει κίνητρο για την επιστροφή και παραμονή των νέων στον τόπο.

Επίσης, συζητήθηκαν προτάσεις συνερ-γασίας που αφορούν στη δημιουργία ενός Εργαστηρίου Έρευνας και Καινοτο-μίας (Tech & Novelty Youth Lab), την πρότυπη αγροκτηνοτροφική κατασκή-νωση στις Φέρες με την υποστήριξη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Δ.Π.Θ. και τη διοργάνωση ιστιοπλοϊ-κών αγώνων με τη συμμετοχή αμερικα-νικών πληρωμάτων.