Σε δημοπράτηση το έργο που ολοκληρώνει τον άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο

Την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο βάζει σε τροχιά η Εγνατία Οδός Α.Ε.  Πριν από μερικές ημέρες βγήκε η προκήρυξη του έργου για τις εργασίες ολοκλήρωσης της παράκαμψης Προβατώνα.

Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 11,16 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 9 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου και στις 28 του μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Με τη συγκεκριμένη εργολαβία ολοκληρώνονται τα έργα στον οδικό άξονα Αρδάνιο-Ορμέννιο συνολικού μήκους 124χλμ. Το προκηρυχθέν έργο είναι υπόλοιπο της προηγούμενης εργολαβίας καθώς κόλλησε στις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί απο το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και πόρους του ΠΔΕ.