Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ιδρύει ο Δήμος Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να υποβάλει αίτημα για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Προϋπόθεση για την ίδρυση ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ο αριθμός των εκπαιδευομένων και για τα 2 έτη λειτουργίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης εντός δέκα ημερών προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος. ΟΙ ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και ΑΜΚΑ. Το Κέντρο Κοινότητας βρίσκεται στη Χώρα Σαμοθράκης (ισόγειο κτίριο Πνευματικού Κέντρου). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551098097