Σαμοθράκης: 940.000 ευρώ για προμήθεια κινητού εξοπλισμού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Με την 3442/29-032023 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 η πράξη με τίτλο Ενίσχυση δράσεων διακριτής συλλογής με προμήθεια κινητού εξοπλισμού στο Δήμου Σαμοθράκης συνολικού προϋπολογισμού 939.957,20€

Η πράξη περιλαμβάνει: α) προμήθεια εξοπλισμού: απορριμματοφόρο όχημα, δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης σε σχολεία β) δράσεις ευαισθητοποίησης.
Είναι η δεύτερη πράξη για την προώθηση της ανακύκλωσης στο νησί και με τη δράση αυτή αναμένεται να βελτιωθεί η διαχείριση των απορριμμάτων.

Ο Δήμαρχος εκφράζει την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα που θα λύσει χρόνια προβλήματα.

“Έργο ένταξης ύψους 940.000 ευρώ για προμήθεια κινητού εξοπλισμού ,και συγκεκριμένα, ενός απορριμματοφόρου οχήματος, κάδων και δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης ,για ύφασμα, γυαλί, χαρτί , αλουμινίου, δράσεις και υλικά ενημέρωσης για την ανακύκλωση, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, έλαβε ο Δήμος μας από το αρμόδιο υπουργείο!! Ευχαριστώ όσους βοήθησαν για αυτή την χρηματοδότηση και συνεχίζουμε!!!” αναφέρει σε ανακοίνωσή του.