Προσλήψεις πολιτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Έως 20 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις 29 θέσεις

Από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ανακοινώνεται ότι από το Σάββατο 10-10-2020 άρχισε η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης είκοσι εννέα (29) ατόμων θέσεων πολιτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης διακοσίων πενήντα δοκίμων αστυφυλάκων, με σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Επομένως, μέχρι και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για την κάλυψη της θέσης που τους ενδιαφέρει. Συγκεκριμένα, οι 29 θέσεις 8μηνης εργασίας που έχουν προκηρυχθεί είναι οι εξής:

– Πληροφορίες δίδονται από το τηλέφωνο 2553026688 ή 2553026681-3 και 6.
– Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες:
α) diavgia.gov.gr/decision/view/ΨΑΞ446ΜΤΛΒ-ΡΒΕ
β) www.asep.gr και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για Διαδικασίες>Διαγωνισμών φορέων > ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ.
γ) Των κατά τόπους κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) (www.kep.gov.gr)
δ) www.astynomia.gr