Προσλήψεις για την καθαριότητα στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σημειώνεται πως στις προθέσεις της Διοίκησης του ΠΓΝΕ, είναι σταθερά η σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας σε τομείς όπως η καθαριότητα, η σίτιση και η φύλαξη, ώστε να μην χρειάζεται πλέον η συνεργασία με εργολάβους.

Το σημαντικό όφελος από την αποχώρηση των εργολάβων είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι πληρώνονται καλύτερα και απολαμβάνουν στοιχειώδη δικαιώματα που με τον εργολάβο δεν μπορούσαν ούτε καν να διεκδικήσουν.  Προκύπτει, όμως και ένα ακόμη όφελος σύμφωνα με όσα κατά καιρούς αναφέρει η διοίκηση του Νοσοκομείου, ότι  βελτιώνονται οι υπηρεσίες, γίνεται επίσης έλεγχος στα αναλώσιμα και τα εργαλεία καθαριότητας, έλεγχος που πριν δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει με την συνεπαγόμενη εξοικονόμηση χρημάτων.