Προσφορά Βιβλίων στις φυλακές της Κομοτηνής

Στο πλαίσιο των ποικίλων κοινωνικοπρονοιακών  δραστηριοτήτων του, το KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ( δ.τ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) προσέφερε στους κρατούμενους  των Φυλακών Κομοτηνής τριακόσια πενήντα βιβλία, λογοτεχνικά, ιστορικά, ποιητικά και ξενόγλωσσα, με την ελπίδα να συμβάλλουμε στη δημιουργικότερη διαβίωσή τους.