Προς αξιοποίηση αγροτεμάχια χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στον Έβρο

Στην αξιοποίηση αγροτεμαχίων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε περιοχές του Διδυμότειχου και της Ορεστιάδας του νομού Έβρου προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ), μέσω της προκήρυξης τριών ανοικτών διαγωνισμών για την εκμίσθωσή τους.

Οι διαγωνισμοί που ήδη τρέχουν έχουν ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως αναφέρεται στους όρους των διαγωνισμών η επιλογή του αναδόχου για έκαστο ακίνητο θα γίνει με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τα 15 χρόνια, αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης 5 ετών, κατόπιν επαναπροσδιορισμού του μισθώματος, «υπό την προϋπόθεση της τήρησης όλων των συμβατικών όρων από τον μισθωτή και εφόσον αυτός υποβάλει έγγραφο αίτημα για την παράταση έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της μίσθωσης».

Το πρώτο αγροτεμάχιο, που είναι άμεσα διαθέσιμο, εκτείνεται σε 211.000 τμ, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης, στην περιοχή «Πραγγί» του Διδυμότειχου. Η τιμή εκκίνησης για τη μίσθωση του αγροτεμαχίου είναι τα 7.600 ευρώ.

Το δεύτερο αγροτεμάχιο βρίσκεται στην περιοχή «Κομάρα» στην Ορεστιάδα, είναι εντός σχεδίου πόλεως, άμεσα ελεύθερο και εκτείνεται σε 275.339,80 τμ. Στα 9.640 ευρώ ορίζεται η τιμή εκκίνησης για τη μίσθωσή του.

Στην περιοχή «Ελαία» της Ορεστιάδας βρίσκεται το τρίτο προς αξιοποίηση αγροτεμάχιο που αναπτύσσεται σε 148.509,65 τμ. Είναι επίσης εντός σχεδίου πόλεως, άμεσα ελεύθερο, με τιμή εκκίνησης για τη μίσθωση του τα 5.200 ευρώ.