Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση ψυγείων Δημοτικού Σφαγείου Ορεστιάδας

Από την Πέμπτη, 25/06/2020 διενεργείται στο χώρο του Δημοτικού Σφαγείου η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση των ψυγείων του Δημοτικού Σφαγείου.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψυκτικά συγκροτήματα, αεροψυκτήρες, πίνακες αυτόματου ελέγχου των ψυκτικών συγκροτημάτων και δίκτυο σωληνώσεων χαλκού μετά των παρελκομένων υλικών για δύο ψυκτικούς θαλάμους.
«Η παραπάνω προμήθεια είναι μέρος της συνεχούς προσπάθειας που γίνεται για την βελτίωση της υποδομής και της λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου με σκοπό την αναβάθμιση και καλυτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Ορεστιάδας Β. Μαυρίδης.