Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων Erasmus+ Ka1 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στη Σχολική Εκπαίδευση, θα πραγματοποιήσει επιμορφωτική επίσκεψη στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, από 16 έως τις 23 Ιουλίου 2022, με θέμα: «Ταξιδιωτικό ημερολόγιο: Καταγράφοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά» (κωδικός προγράμματος 2021-1-EL01-KA122-SCH-000019793). Στην επίσκεψη θα συμμετέχουν δυο εκπαιδευτικοί του σχολείου, η κ. Βασιλειάδου Ιωάννα, εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας και συντονίστρια του προγράμματος, και ο κ. Παρτινούδης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός ΠΕ70.


Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορεί η πολιτιστική μας κληρονομιά να διατηρηθεί και να διαχυθεί και σε άλλες χώρες μέσω της χρήσης ενός ταξιδιωτικού ημερολόγιου και πώς μέσω της ανταλλαγής ενός τέτοιου ημερολογίου μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την πολιτιστική κληρονομιά άλλων χωρών. Οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας υποδοχής και θα μάθουν πως να αποτυπώνουν τις εμπειρίας τους σε ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύναψη μελλοντικών συνεργασιών με σχολεία της Ευρώπης.


Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών θα διαμοιραστούν με την επιστροφή τους στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και θα εφαρμοστούν στην πράξη στο σχολείο τους κατά το σχολικό έτος 2022-23

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ. Υ.).