Περιφερειακές Συνελεύσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδυμότειχο

Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ και ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 10ης Ιανουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 17/02/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της  Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλούν τα Μέλη τους σε

Περιφερειακές Συνελεύσεις

που θα συγκληθούν  την 17η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή, με  ώρα έναρξης  διεξαγωγής της την 10 π.μ.,

  • Στη Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του ΕΕΣ, Κωνσταντινουπόλεως 257 (ονομασία χώρου διεξαγωγής και Δ/νση αυτού), με τηλ. 2552027500,
  • Στo ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, στο 1ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου, Πολυτεχνείου 1 , με τηλ. 2553022265,

με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο των Περιφερειακών Τμημάτων  ΕΕΣ Νέας Ορεστιάδας, όπως και του Διδυμοτείχου (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί                                     Α΄ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 24 Φεβρουαρίου 2019,  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα Περιφερειακά Συμβούλια παρακαλούνται να καταθέσουν (στις ώρες: από 17:00 έως 21:ΟΟ) αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην έδρα του κάθε Περιφερειακού Τμήματος μέχρι 7/02/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

– στη έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 257, τηλ. 2552027500 & 6948004342, e-mail: [email protected]), στις ώρες: από 17:00 έως 21:00)

– στη έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Δ/νση: Β.Γεωργίου 122, Διδυμότειχο, τηλ: 2553110225 e-mail: [email protected], στις ώρες: από 10:00 έως13:00)