Πανελλαδικές: Νέου τύπου εξετάσεις για τους μαθητές που θα πάνε το Σεπτέμβριο του 2024 στην Α΄ Λυκείου

Από το Σεπτέμβριο του 2024 οι μαθητές που θα πηγαίνουν στο Λύκειο θα αντιμετωπίσουν το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα.

Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ΑΕΙ, αναμένεται να αρχίσει ο διάλογος για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με αιχμή του δόρατος το εθνικό απολυτήριο, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργικό επιτελείο βιάζεται να “ισορροπήσει” το σύστημα εισαγωγής ανάμεσα στους δύο πυλώνες της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ονομάζει πλέον τα δημόσια Πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά, στα οποία ανοίγει τις «πόρτες και τα παράθυρα».

Η βασική του φιλοσοφία θα είναι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο με βάση τον υπολογισμό βαθμών της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη, καθώς και η ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων, μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται οι νέου τύπου Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση εθνικού απολυτηρίου, από το οποίο σε κάποιο ποσοστό θα εξαρτάται η είσοδος στα πανεπιστήμια.

Για να εισαχθούν στα πανεπιστήμια οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Το θέμα ανακινήθηκε με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καθώς το υπουργείο Παιδείας εισήγαγε ως προϋπόθεση εγγραφής στα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που θα έρθουν στη χώρα την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας είναι να δημιουργήσει ένα «εθνικό απολυτήριο», που θα προκύπτει από τις βαθμολογικές επιδόσεις των τριών τάξεων του Λυκείου (ή από τις δυο τελευταίες) και θα αποτελεί μέρος του πολυπόθητου εισιτηρίου, ανάλογα με το ποσοστό που θα αποφασιστεί, για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο γενικός μέσος όρος του εθνικού απολυτηρίου θα προκύπτει από τους βαθμούς των τριών τάξεων του Λυκείου, με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Τον μεγαλύτερο συντελεστή θα έχει η Γ’ Λυκείου και τον μικρότερο η Α’ τάξη.

Ενα από τα σενάρια που μελετώνται είναι και η αύξηση του ποσοστού επιλογής θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, με στόχο όλα τα θέματα να επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις παραμένουν, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Το σχέδιο βρίσκεται υπό διαμόρφωση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός κορμός περιλαμβάνει:

1. Τράπεζα Θεμάτων

Τα θέματα θα κληρώνονται από Τράπεζα Θεμάτων, στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι μαθητές.

2. Α΄ Λυκείου.

Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές θα εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα, με επιτήρηση των εξετάσεων και διόρθωση των γραπτών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Τα μισά θέματα θα επιλέγονται από τον διδάσκοντα του μαθήματος και τα άλλα μισά με κλήρωση από  αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων.

3. Β΄  και Γ΄  Λυκείου

Από τη Β’ Λυκείου οι μαθητές θα επιλέγουν επιστημονικό προσανατολισμό και θα εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα. Το ένα μάθημα θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι μαθητές θα επιλέγουν τα υπόλοιπα τρία, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που θέλουν να σπουδάσουν.

Για το πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών θα είναι τα Αρχαία, τα Λατινικά και η Ιστορία. Για το πεδίο Θετικών Επιστημών, τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Χημεία. Για τις Επιστήμες Υγείας, η Βιολογία, η Χημεία και η Φυσική. Για το πεδίο Οικονομίας – Πληροφορικής, τα Μαθηματικά, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και η Πληροφορική.

Στις εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων όλα τα θέματα θα επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων και θα είναι τα ίδια για κάθε σχολείο, ενώ η επιτήρηση αυτών των εξετάσεων και η διόρθωση των γραπτών θα γίνονται από καθηγητές άλλου σχολείου.

4. Τελικός βαθμός:

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος θα προκύπτει από τον βαθμό στις γραπτές εξετάσεις και τον βαθμό των τετραμήνων που θα βάζει ο καθηγητής. Αλλά ο βαθμός του καθηγητή θα προσαρμόζεται (πιθανόν +/-3) στον βαθμό των γραπτών εξετάσεων.

Ο βαθμός του εθνικού απολυτηρίου θα προκύπτει από τους βαθμούς των δύο τελευταίων ή και των τριών τάξεων.

Εάν θα μετρούν οι βαθμοί μόνο των δύο τάξεων, η βαρύτητά τους θα είναι 30%-40% για τη Β’ Λυκείου και 60%-70% για τη Γ’ Λυκείου. Εάν μετρά και ο βαθμός της Α’ Λυκείου, τα ποσοστά θα είναι 10% για την Α’, 30% για τη Β’ και 60% για τη Γ’ Λυκείου.