ΟΠΕΚΑ Α21: Παράταση μέχρι 15 Ιανουαρίου για το επίδομα παιδιού 2018

Παράταση έδωσε, ο ΟΠΕΚΑ για υποβολή αιτήσεων Α21 για το επίδομα παιδιού του 2018. Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι: Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς και για τροποποιήσεις αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, αναφορικά με το Επίδομα Παιδιού 2018, παρατείνεται έως και τις 15 Ιανουαρίου 2019, για τεχνικούς λόγους. Ειδικότερα, δίνεται παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για αιτήσεις που αφορούν το 2018 ή τροποποιήσεις στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις.