Οι Κυριακές με την προαιρετική λειτουργία καταστημάτων για το 2022 στον Έβρο

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου εξέδωσε πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Έβρο για τη νέα χρονιά.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργούν από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περεταίρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, όπως ισχύουν.

Οι ημερομηνίες λειτουργίας ισχύουν ως εξής

  • 16/1/2022 Πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της τακτικής εκπτωτικής περιόδου Ιανουαρίου
  • 17/4/2022 Κυριακή των Βαΐων
  • 15/5/2022 Τρίτη Κυριακή Μαΐου κατά τις ενδιάμεσες εκπτώσεις
  • 17/7/2022 Πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της τακτικής εκπτωτικής περιόδου Ιουλίου
  • 3/7/2022 Τελευταία Κυριακή πριν την έναρξη της εορτής Κουρμπάν Μπαϊραμι
  • 6/11/2022 Πρώτη Κυριακή Νοεμβρίου κατά τις ενδιάμεσες εκπτώσεις Νοεμβρίου
  • 11/12/2022 Δεύτερη Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα
  • 18/12/2022 Πρώτη Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα