Ο Δήμος Ορεστιάδας φορέας υλοποίησης δράσεων Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής

Ως φορέας υλοποίησης δράσεων αθλητικού τουρισμού και δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής από τη γενική γραμματεία αθλητισμού πιστοποιήθηκε ο δήμος Ορεστιάδα.

Σε ανακοίνωση του δήμου Ορεστιάδας αναφέρεται:

Έπειτα από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από το Δήμο μας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο «Δήμος Ορεστιάδας» πιστοποιήθηκε επίσημα ως φορέας υλοποίησης δράσεων Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και πλέον εγγράφεται στο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.