Νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στη Νέα Ορεστιάδα

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 200 ευρώ

Ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχάνων Βορείου Έβρου σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, θα υλοποιήσουν μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ έτους 2018, επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 1-49 άτομα.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – MARKETING
 • ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • MARKETING-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο

ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης:

 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας (Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο απόγευμα)
 • Η διάρκειά τους είναι 40 ώρες (10 ημέρες)
 • Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως
 • Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα
 • Θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 200,00 Ευρώ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης / ΥΔ Καταρτιζομένου (από το Κε.Δι.Βι.Μ.2

του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ )

 1. Φωτοτυπία της ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία Τραπεζικού βιβλιαρίου  (που  να  περιέχει  το  ΙΒΑΝ  και  ο εργαζόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος)
 3. Τίτλο Σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου, Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι κ.λ.π)
 4. Φωτοτυπία Νομίμου παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. & τον Ασφαλιστικό Φορέα που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. & το ΑΜΚΑ (Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική Δήλωση ή Ασφαλιστική ενημερότητα)
 5. Επαγγελματική ειδικότητα υποψήφιων καταρτιζομένων / ΚΑΔ Επιχείρησης

Πληροφορίες: Aγ.Θεοδώρων 184 Ορεστιάδα, τηλ: 2552022763, κιν.6947638781, 6948008000, E-mail: [email protected]